ANBI

Stichting Hartgroep Support heeft ANBI status en
is een officieel en erkend Goede Doel!

ANBI Goede Doel

Wat is een ANBI?

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

In maart 2017 heeft Stichting Hartgroep Support bij de belastingdienst ANBI status aangevraagd en 3 weken later de ANBI status verkregen. Dit houdt in dat een donateur zijn giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Hartgroep Support is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 63864436 Als ANBI organisatie wordt er van ons gevraagd een aantal gegevens op onze site te publiceren, waarvoor wij deze Hartgroep ANBI pagina hebben gemaakt.


Onze bestuursleden genieten geen beloning en/of vergoeding voor hun activiteiten,
anders dan de mogelijkheid om door hen gemaakte onkosten te declareren.


ANBI
Statutaire naam:
Stichting Hartgroep Support
RSIN / Fiscaalnummer:
8554.32.482
Correspondentieadres:
Postbus 5052
5800 GB Venray

Bestuur:
Voorzitter: de heer R.E.R. Roso-Ruoff, a.i.
Secretaris: de heer M. Gouwentak
Penningmeester: de heer R.B.E. Roso
-
Algemeen bestuurslid: mevrouw D.G.D. Roso
Algemeen bestuurslid: mevrouw S.S.M. Holla
Algemeen bestuurslid: mevrouw T.F. Gouwentak

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting zijn: samenwerken met patiënten verenigingen en stichtingen en pogen te ondersteunen in onderrichting van diens begeleiders, naasten en mantelzorgers van chronisch zieken. Daarnaast is de onderrichting van lotgenotencontact bijeenkomsten een van de pijlers van onze stichting. Het onderhouden van dergelijk lotgenotencontact gebeurt zowel vanuit de patiëntenorganisatie als ook vanuit diens regionale afdelingen, die in verschillende vormen kunnen worden aangeboden. Hartgroep Support onderricht o.a. in de opzet en vormgeving daarvan.
Onze doelgroep, donateurs en sponsoren worden multimediaal op de hoogte gehouden van kwalitatief hoogwaardige en praktische informatie. Deze kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening gebeurt onder andere via (thema) bijeenkomsten, open koffie, nieuwsbrieven, Hartgroep Magazine, (Gezondheid)beurzen, voorlichting in ziekenhuizen en medisch centra, website en sociale media, waaronder Facebook, Twitter, Instagram.

Doelstelling:
1) De stichting heeft als doel;
Het verlenen, onderrichten en onderwijzen van steun, begeleiding als ook kennisontwikkeling in de meest uitgebreide zin van het woord, ten behoeve van alle in Nederland bevindende lijders aan chronische ziekten, hun naasten, begeleiders en mantelzorgers. Alsmede het verenigen van deze lijders, naasten, begeleiders en allen die de ernst van deze ziekten onderkennen, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.
2) De stichting beoogt het algemeen nut.
3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering krachtenbundeling van (rechts)personen op het gebied van chronische zieken die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin.
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van patiënt revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering in het geven van adviezen omtrent materiële en mentale zaken;
• Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

Financiële verantwoording 2015-2022
Stichting Hartgroep Support heeft (nog) geen fondsen geworven en heeft nog geen actief fondsenwervingsbeleid. Bestuursleden betalen uit eigen middelen de gemaakte (on)kosten.

© Copyright 2016 - 2022 Stichting Hartgroep Support

Design a website with Mobirise